Tiếp nhận góp ý

Mọi thông tin liên quan tới đời sống tại An Bình City, Quý cư dân có thể gửi phản hồi trực tiếp tới BQT, đơn vị Quản lý tại đây. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để việc tiếp nhận sớm được giải quyết.